بزرگترین وارد کننده ماشین آلات سنگین برای دستگاه های اجرائی کشور