استانداردها :
  • سیستم مدیریت یکپارچه – IMS
  • سیستم مدیریت کیفیت – ISO 9001:2015
  • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی – ISO 45001:2018
  • سیستم مدیریت زیست محیطی – ISO 14001:2015
گواهینامه ها :
  • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
  • گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
  • کارت بازرگانی
عضویت :
  • عضو حقوقی انجمن بتن ایران
  • عضو انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی
IMS
۹۰۰۱
۱۴۰۰۱
۴۵۰۰۱
salahiyat
imeni
anjoman-beton
previous arrow
next arrow