استانداردها :
 • سیستم مدیریت یکپارچه – IMS
 • سیستم مدیریت کیفیت – ISO 9001:2015
 • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی – ISO 45001:2018
 • سیستم مدیریت زیست محیطی – ISO 14001:2015
گواهینامه ها :
 • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
 • گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
 • کارت بازرگانی
پروانه کسب :
 • نمایندگی خودروهای سنگین وارداتی
 • فعالیت های مربوط به تامین نیروی انسانی
عضویت :
 • عضو حقوقی انجمن بتن ایران
 • عضو انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی
IMS
۹۰۰۱
۱۴۰۰۱
۴۵۰۰۱
salahiyat
imeni
anjoman-beton
tamin-niro
sangin-varedati
previous arrow
next arrow