خط مشی سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه (IMS)

شرکت آژند بتن میعاد فعال در زمینه  راهسازی، بازرگانی و ساختمان و ابنیه با هدف پاسخگویی به مسئولیت های اجتماعی ، ایجاد تفکر فرایندگرا ، بهبود کیفیت خدمات خود ، رضایت مندی مشتریان ، بهبود عملکرد زیست محیطی و توسعه پایدار ، ایمنی ، بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان اقدام به استقرار و توسعه سیستم های مدیریتی در سطح شرکت و ملزم و متعهد به اصول زیرمی داند:
  • رعایت استانداردهای ملی و بین المللی
  • حفظ وارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده باتوجه به نیازها و خواسته های مشتریان
  • توسعه فرهنگ کیفیت و بسط ارزشهای سازمانی
  • آموزش هدفمند و کاربردی کارکنان درجهت بهبود مستمر تمامی فرایندها و فعالیتهای شرکت وارتقاء کار گروهی
  • ارتقاء روحیه و انگیزه کارکنان ازطریق جلب مشارکت آنان وبهبود کیفیت کاری
  • پیشگیری وکاهش آلودگی های زیست محیطی وارائه خدمات دوستدار محیط زیست
  •    پیشگیری ازحوادث ، حفظ وارتقاء ایمنی و سلامت کارکنان
  •    اجرا وحفظ الزامات قانونی مرتبط باجنبه های زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت
بمنظور دستیابی به اصول بالا و ضمن پایبندی به الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط ، این شرکت سیستم مدیریت یکپارچه IMS را منطبق بااستانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001:2018  درکلیه سطوح به اجرا درآورده و بطور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی این سیستم متعهد میداند. همچنین شرکت در ابتدای هر سال نسبت به تعیین اهداف کیفی ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش ، اندازه گیری و تحلیل میزان تحقق اهداف کیفی ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت تعریف شده را بررسی میکند.
در همین راستا مدیریت ارشد این شرکت تلاش می نماید منابع لازم جهت دستیابی به اهداف خرد و کلان مرتبط با سیستم را تامین و مدیریت کیفیت را در برنامه ریزی های کلان کسب و کار سازمان، لحاظ نماید. از آنجا که پیاده سازی و بهبود این رویکرد، مستلزم همکاری، همفکری و همدلی مستمر و هدفمند کلیه ارکان شرکت است، از تمامی کارکنان انتظار می رود که با درک رئوس و مفاهیم این خط مشی، با بهره گیری از توانمندی های بالفعل و بالقوه خویش، در مسیر تحقق و تعالی این هدفگام بردارند.

اهداف

هدف این شرکت مدیریت و کنترل پیشرفت پروژه های خود از ابتدا تا انتها با برنامه ریزی،هماهنگی، بودجه بندی و نظارت می باشد. این شرکت توانسته است با خودباوری، دانش و پشتکار کلیه همکاران متعهد در مسیر توسعه پایدار گام برداشته و ایفای نقش نماید و به ارزش آفرینی براساس استانداردهای بین المللی درجهت فتح قله های افتخار گام برداشته و تلاش خواهد نمود تا در راستای اهداف سازمانی و ارتقاء رضایت ذینفعان، بهبود مستمر در فرایندهای خود ایجاد نماید.