کارفرما : بانک رفاه کارگران
پروژه احداث شعبه بانک رفاه در شهر جدید سهند که شامل احداث ساختمان بانک به متراژ ۲۱۶ متر مربع با متریال های خاص حفاظتی برای بانک از جمله شیشه های ضد گلوله و محوطه سازی به متراژ ۱۹۰۰ متر مربع شامل آسفالت، کاشی سنگی و جدول کشی های مورد نیاز و اجرای پارکینگ خودرو به صورت سرپوشیده اجرا شده است.