کارفرما : دانشکده علوم پزشکی و خدماتی درمانی بهداشتی شهرستان مراغه
پروژه احداث ساختمان مرکز جامع سلامت در شهرستان مراغه شامل ساخت ساختمان ۲طبقه به متراژ ۶۶۰ متر مربع با نمای سنگی و دیوارهای محوطه که بصورت نرده های فلزی و بتنی به متراژ ۲۵۰ متر مربع اجرا شده است. اجرای محوطه با پازل های بتنی به متراژ ۲۵۰ متر مربع جهت پارک خودروها نیز جزء پروژه می باشد.