کارفرما : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل

پروژه عنبرلو در ۱۷ کیلومتری شهرستان پارس آباد و در تقاطع شهر تازه کند و در روستای عنبرلو واقع گردیده است . پروژه فوق متشکل از یک پل به دهانه ۲۴ متر با تیرهای فلزی ساخته شده از ورق به جنس ST-52 و همچنین پایه پل از ۸ حلقه شمع به قطر ۱۲۰ سانتی متر به ارتفاع ۲۸ متر در حال ساخت می باشد. در این پروژه از دیوار حائل سنگی به طول ۱۰۰ متر و ارتفاع بیش از ۵ متر استفاده شده است. به جهت تعریض پل های قدیمی نا گزیر به اجرای راه های انحرافی مختلف و اصلاح راه های قبلی خواهیم بود. طول اجرای عملیات راه سازی فوق به همراه زیر سازی و اجرای ابنیه فنی حدود ۲ کیلومتر می باشد.