پروژه تعریض پل میدان بسیج مراغه در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۶ توسط فرماندار شهر مراغه جناب آقای موسوی و شهردار جدید شهر مراغه آقای دکتر مروتی کلنگ زنی انجام گرفت ۱۳۹۹/۱۱/۱۶