در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ پروژه احداث بانک رفاه کارگران شهر جدید سهند استان آذربایجان شرقی با حضور نمایندگان کارفرما و مسئولین استانی بهره بردار تحویل موقت گردید.