در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱ عملیات تحت پیمان شرکت آژند بتن میعاد با حمعیت هلال احمر استان اردبیل به اتمام رسید و پروژه تحویل موقت گردید