بازدید امام جمعه بیله سوار، فرماندار بیله سوار، معاون امنیتی سیاسی اردبیل، معاونت فنی اجرایی راهداری اردبیل از نحوه پیشرفت اجرای پروژه احداث پل انجیرلو شهرستان بیله سوار