پروژه فوریت های پزشکی شهرستان بیله سوار در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۵ توسط استاندار محترم اردبیل جناب آقای دکتر بهنام جو افتتاح گردید.