معاون سیاسی استاندار اردبیل روز سه شنبه ۸ اسفند ماه از روند پیشرفت پروژه پل انجیر لو بازدید کردند.